Vakantiehuisje in de Allier
Mobiele versie

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens van huurders aan derden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij diverse gegevens vast. Wij hebben een gastenadministratie waarin de gegevens van uw aanvraag en eventueel verblijf wordt vastgelegd.  

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te sturen en/of uw mening daarover te vragen.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren en/of aanvullen. Het verwijderen van uw verblijfgegevens kan pas na het verstrijken van de wettelijke termijn die wij verplicht zijn aan te houden. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen welke persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, worden opgeslagen.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookies

Wij maken geen gebruik van zogenoemde Cookies.